วิชาประวัติศาสตร์ ส 32170

ครูที่ปรึกษา อ.อรวรรณ กองพิลา

คำถามเกื่ยวกับมัมมี่กับความเชื่อวิญญาณอมตะโลกหน้าแห่งอียิปย์

1.เพราะอะไรชาวไอยคุปต์จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายมากเป็นพิเศษ

2. รักษาสภาพศพให้คงอยู่ได้นานรักษาศพชะงักการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

แล้วพันด้วยผ้าลินินปัจจุบันเราเรียกวิธีนี้ว่าอะไร

3. ชาวไอยคุปโบราณเก็บศพตายอย่างไรเพื่อไม่ให้เน่าเปลื่่อย

4. ในสมัยอียีปย์ถ้ามีคนตายทำไมจึงต้องนำร่างไปฝังไว้ที่ทะเลทรายที่ร้อนระอุ

5. รักษาสภาพศพให้คงอยู่ได้นานรักษาศพชะงักการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

หรือที่เรียกกันว่ามัมมี่มีวิธีการทำอย่างไร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาประวัติของมัมมี่

2. เพื่อศึกษาวิธีการทำมัมมี่เพื่อรักษาสภาพศพและหยุดการเจริญของแบคทีเรีย

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างมัมมี่อียีปต์และเปรุ

 

โฆษณา